top of page

TARIFAS

Os usuarios dun BONO de EXERCICIO TERAPÉUTICO, así como os usuarios con tratamentos periódicos con citas programadas disporán dunha tarifa de 25€ para as sesións de Fisioterapia, dentro do período de duración de cada tratamento ou bono, coa posibildade de extenderse ata 2 sesións posteriores á finalización do bono ou tratamento.

BONUS

Bono PHYSIOTHÉRAPIE 

Séances de kinésithérapie non invasive 

 5 séances 115 €

10 séances 210 €

Bono CTD

Séances de courant continu transcrânien

(TDCS)

5 sesións 165€

Caducidade: 5 semanas 

Bono CTD

Séances de courant continu transcrânien

(TDCS)

10 séances  150 €

Bon individuel REHAB

Séances d'exercices thérapeutiques individuelles 

5 séances 85 €

10 séances 150 €

Bono REHAB couple

Exercices thérapeutiques séances de couple 

  5 séances 130 €

10 séances  200 €

Bon individuel REHAB

Séances d'exercices thérapeutiques individuelles 

5 séances 85 €

10 séances 150 €

bottom of page