top of page

TARIFAS

Os usuarios dun BONO de EXERCICIO TERAPÉUTICO, así como os usuarios con tratamentos periódicos con citas programadas disporán dunha tarifa de 25€ para as sesións de Fisioterapia, dentro do período de duración de cada tratamento ou bono, coa posibildade de extenderse ata 2 sesións posteriores á finalización do bono ou tratamento.

Bonificaciones

Buena FISIOTERAPIA 

Sesiones de fisioterapia no invasiva 

  5 sesiones 115 €

10 sesiones 210 €

Buen TDCS

Sesiones transcraneales de corriente continua

(TDCS)

5 sesións 165€

Caducidade: 5 semanas 

Buen TDCS

Sesiones transcraneales de corriente continua

(TDCS)

10 sesiones  150 €

Bono individual REHAB

Sesiones de ejercicio terapéutico individual 

5 sesiones 85 €

10 sesiones 150 €

Pareja Bono REHAB

Sesiones de ejercicio terapéutico en pareja 

  5 sesiones 130 €

10 sesiones  200 €

Bono individual REHAB

Sesiones de ejercicio terapéutico individual 

5 sesiones 85 €

10 sesiones 150 €

bottom of page