top of page

TARIFAS

Os usuarios dun BONO de EXERCICIO TERAPÉUTICO, así como os usuarios con tratamentos periódicos con citas programadas disporán dunha tarifa de 25€ para as sesións de Fisioterapia, dentro do período de duración de cada tratamento ou bono, coa posibildade de extenderse ata 2 sesións posteriores á finalización do bono ou tratamento.

BONUSES

Bono PHYSIOTHERAPY 

Non-invasive physiotherapy sessions 

 5 sessions 115 €

10 sessions € 210

Bono TDCS

Transcranial direct current sessions

(TDCS)

5 sesións 165€

Caducidade: 5 semanas 

Bono TDCS

Transcranial direct current sessions

(TDCS)

10 sessions  150 €

Individual REHAB voucher

Individual Therapeutic Exercise Sessions 

5 sessions € 85

10 sessions € 150

Bono REHAB couple

Therapeutic exercise couple sessions 

  5 sessions 130 €

10 sessions  200 €

Individual REHAB voucher

Individual Therapeutic Exercise Sessions 

5 sessions € 85

10 sessions € 150

bottom of page