TARIFAS

BONOS

Bono FISIOTERAPIA 

Sesións de fisioterapia non invasiva 

 5 sesións 115€

10 sesións 210€

Bono FISIOTERAPIA INVASIVA

Sesións de fisioterapia invasiva ecoguiada

(EPTE, NMP) + técnicas non invasivas

 5 sesións 135€

10 sesións 250€

Bono TDCS

Sesións de corriente directa transcraneal

(TDCS)

10 sesións 150€

Bono REHAB individual

Sesións individuais de exercicio terapéutico 

5 sesións 85€

10 sesións 150€

Bono REHAB parella

Sesións en parella de exercicio terapéutico 

 5 sesións 130€

10 sesións 200€

Condicións

Os bonos quedan suxeitos á prescripción do fisioterapeuta.

O importe dos bonos deberá ser abonado nun só pago inicial.

As ausencias sin previo aviso de 24 horas serán descontadas do bono como sesións realizadas.

Os bonos de 5 sesións teñen unha caducidade de 4 semanas dende a primeira sesión.

Os bonos de 10 sesións teñen unha caducidade de 6 semanas dende a primeira sesión.