top of page

TARIFAS

Os usuarios dun BONO de EXERCICIO TERAPÉUTICO, así como os usuarios con tratamentos periódicos con citas programadas disporán dunha tarifa de 25€ para as sesións de Fisioterapia, dentro do período de duración de cada tratamento ou bono, coa posibildade de extenderse ata 2 sesións posteriores á finalización do bono ou tratamento.

BONOS

Bono FISIOTERAPIA 

Sesións de fisioterapia non invasiva 

5 sesións 150€

Caducidade: 5 semanas 

Bono FISIOTERAPIA

INVASIVA

Sesións de fisioterapia invasiva

5 sesións 165€

Caducidade: 5 semanas 

Bono TDCS

Sesións de corriente directa transcraneal

(TDCS)

5 sesións 95

Días seguidos ou alternos segundo o protocolo.

READAPTACIÓN individual

Sesións individuais de exercicio terapéutico 

4 sesións 90€

8 sesións 140€

Caducidade: 5 semanas / 6 semanas

READAPTACIÓN parella

Sesións en parella de exercicio terapéutico 

4 sesións 120€ 

8 sesións 190

Caducidade: 5 semanas/6 semanas

Return to sports 

Valoración + tratamento de fisioterapia + readaptación deportiva

3 sesións/semana 135€

4 sesións/semana 170

12 sesións/mes 400€

16 sesións/mes 500€

bottom of page