top of page

TARIFAS

Os usuarios dun BONO de FISIOTERAPIA ou de EXERCICIO TERAPÉUTICO, así como os usuarios con tratamentos periódicos con citas programadas disporán dunha tarifa de 25€ para as sesións de Fisioterapia, dentro do período de duración de cada tratamento ou bono, coa posibildade de extenderse ata 2 sesións posteriores á finalización do bono ou tratamento.

BONOS

Bono FISIOTERAPIA 

Sesións de fisioterapia non invasiva 

4 sesións 100€

8 sesións 175€

Caducidade: 5/6 semanas respectivamante

Bono TDCS

Sesións de corriente directa transcraneal

(TDCS)

10 sesións 150€

Caducidade: 3 semanas

READAPTACIÓN individual

Sesións individuais de exercicio terapéutico 

4 sesións 80€

8 sesións 130€

Caducidade: 5 semanas / 6 semanas

READAPTACIÓN parella

Sesións en parella de exercicio terapéutico 

4 sesións 100€ 

8 sesións 180

Caducidade: 5 semanas/6 semanas