TARIFAS

BONOS

Bono FISIOTERAPIA 

Sesións de fisioterapia non invasiva 

10 sesións 210€

Caducidade: 6 semanas

Bono FISIOTERAPIA INVASIVA

Sesións de fisioterapia invasiva ecoguiada

(EPTE, NMP) + técnicas non invasivas

 

10 sesións 250€

Caducidade: 6 semanas

Bono TDCS

Sesións de corriente directa transcraneal

(TDCS)

10 sesións 150€

Caducidade: 3 semanas

READAPTACIÓN individual

Sesións individuais de exercicio terapéutico 

4 sesións 80€

8 sesións 130€

Caducidade: 5 semanas / 6 semanas

READAPTACIÓN parella

Sesións en parella de exercicio terapéutico 

4 sesións 100€ 

8 sesións 180

Caducidade: 5 semanas/6 semanas

Return to sports 

Valoración + tratamento de fisioterapia + readaptación deportiva

3 sesións/semana 80€

4 sesións/semana 100€

12 sesións/mes 300€

16 sesións/mes 350€