top of page
RESERVA DE CITAS

Os pacientes deben acudir con cita reservada previamente.

O horario de reserva de citas é de Luns a Venres de 9 a 21 horas.

As citas poden solicitarse por teléfono, por whatsapp, ou de forma presencial. En caso de que a chamada non sexa atendida, devolverase coa maior brevedade posible.

O paciente comprométese a asistir ás citas previamente concertadas.

Non se atenderá fóra do horario marcado.

Non se atenderá cun retraso maior de 15 minutos respecto da hora marcada.

 

BONOS E TARIFAS

Os bonos quedan supeditados unicamente á prescripción do fisioterapeuta.

O importe dos bonos será pagado nun só pago a 1ª sesión do tratamento.

Os bonos de 10 sesións teñen unha caducidade de 6 semanas dende a primeira sesión.

AUSENCIAS, RETRASOS, CANCELACIÓN E MODIFICACIÓN DE CITAS

  1. As modificacións e cancelacións de citas deben ser comunicadas cun mínimo de 4 horas de antelación.

  2. En caso de que un paciente non acuda á súa cita ou non a cancele con tempo suficiente, a cita contará como realizada e deberá ser aboada, quedando bloqueado sin posibilidade de coller cita no centro ata que o importe da sesión sexa aboado.

  3. Tras 2 ausencias sin comunicación previa dun mínimo de antelación, o paciente pasará a ser marcado como reincidente e paciente de prepago, isto é, deberá abonar o importe da sesión xa no momento de coller a cita.

  4. Nas sesión marcadas como parte de un bono, as ausencias incomunicadas ca debida antelación (4 horas) serán descontadas dos bono como sesión realizadas.

  5. Nas sesión en parella, as ausencias de 1 dos membros contarán como sesión realizada.

  6. Os beneficiarios de prezos especiais (convenios) que se convirtan en reincidentes, perderán a súa condición de beneficiario, aplicándoselles ás tarifas xerais e o designado nos puntos 2 e 3.

bottom of page